Header finlandia pallo aif

Material

Ansvarig: Michael Lakfors (tel: 070-778 13 87)

Nycklar & brickor

Nycklar (bricka) för att öppna våra två klubbtugor (samma bricka) fördelas ut några stycken till varje lag. Utkvittering sker av styrelsen.
Varje lag som spelar på Fridaskolan får en nyckel (bricka) dit.
De lag som spelar på Tuvevallen får några ljusbrickor som man använder till att tända planbelysningen.

Fotbollsmaterial

Allt material tillhör respektive stuga. Man får alltså inte flytta materialet mellan stugan. Man får heller inte ta med sig material bort från Tuvevallen (till matcher etc.).

Varje lag har ett antal bollar som de kvitterar ut och har ansvar för. Försvinner bollarna står laget själva för att ersätta dem.

Varje lag får låna en uppsättning matchtröjor (kvitteras ut). För ungdomslagen används dessa matchtröjor en förbestämd tid (1-2 år). Sedan skiftas alla tröjor från äldre till yngre årskullar. Klubben initierar och sköter skiftet.

Vid träning och matcher är det brukligt att ledare använder klubbens träningsställ. Lagansvarige beställer dessa genom att skicka ett mail till klubben. Ledare måste vara aktiva under en viss tid för att det ska bli aktuellt med träningsställ. Alla kläder kommer omärkta för att vid behov kunna återanvändas.

Övrigt material (t.ex. målvaktshandskar, första-hjälpenväska, vattenflaskor) finansieras och sköts av respektive lag.

Hantering av trasigt material: släng inget. Visa upp det trasiga.

Återlämna material

Lagansvarig är ansvarig för att nycklar, brickor och kläder återlämnas till klubben ifall en tränare slutar alternativt meddelar om nycklar eller brickor byter ägare.

Md banner 1080x1920  1
Md puustelli goteborg coupon finpa
Puustelli
Md 480x118px is bild stotta forening  1
Md 140610 stiftelsen dunross
Md md bil sf
Md skyltmax se
Md konica minolta
Md lakfors
Md ica
Md bingo
Md skr  pprojekt
Finpa arbetar för en renare miljö
Md hgc logo 2011
För Finlandias medlemmar: Gå 2 betala för 1. Hyr hela banan för 500kr/tim.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub