Header finlandia pallo aif

Om föreningen

Det är med stolthet och glädje vi presenterar Finlandia/Pallo AIF. Göteborgs enda fotbollsförening med Finska rötter. De som en gång i tiden stod för bildandet av de två klubbarna (Finlandia IF och Pallo IF) hade nog aldrig kunnat förutspå den utveckling som föreningen gjort. Från att ha varit föreningar som, till viss del, grundades för att invandrade finländare skulle ha nåt mer hälsosamt att utöva på sin fritid, har idag blivit en av Göteborgs största ungdomsföreningar där vi satsar på breddverksamhet,

Men utöver det idrottsliga så är det kamratskapen, och ett gediget, oavbrutet ideélt arbete, som lyser som en röd tråd genom klubbens historia. Utan dessa två viktiga faktorer så skulle aldrig klubben fortlevt idag.

Det handlar om ett kamratskap, och en klubbanda som lever vidare efter fotbollskarriärens slut, som lever vidare i idrottens stora grundtanke – att föra vidare till nästa generation idrottsutövare.

Att Finlandia/Pallo utvecklats från att vara en renodlad finsk förening, till en integrerad samhällsansvarig förening är också ett bevis på hur man som invandrarförening, trots sitt bevarande av hemlandets kulturella arv, smält in i det svenska samhället och där föreningens dörrar är öppna för alla människor oavsett etniskt ursprung eller vilken position man har i samhället.

Det handlar också om att känna ansvar för sin del i föreningen, och att hjälpa och stödja sina kamrater både på och utanför idrotten. Då kan vi fortsätta att utveckla Finlandia/Pallo.

Då lever Finlandia/Pallo vidare.

Finlandia/Pallo IF går år 2009 ihop med Arvesgärde IF och blir Finlandia/Pallo AIF. Detta för att båda klubbarna skall ha en bättre framtid tillsammans. År 2014 införlivas Tuve IF i föreningen och idag är vi EN STOR föreningen i vår stadsdel som alla jobbar för våra barn och ungdomar.

Md banner 1080x1920  1
Md puustelli goteborg coupon finpa
Puustelli
Md 480x118px is bild stotta forening  1
Md 140610 stiftelsen dunross
Md md bil sf
Md skyltmax se
Md konica minolta
Md lakfors
Md ica
Md bingo
Md skr  pprojekt
Finpa arbetar för en renare miljö
Md hgc logo 2011
För Finlandias medlemmar: Gå 2 betala för 1. Hyr hela banan för 500kr/tim.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub