Header finlandia pallo aif

Föräldramanual

Finlandia/Pallo AIF Föräldrapolicy vers 1.0 (Juli 2017)

Kontaktuppgift: finpa@hotmail.se

Hemsida: finpa.se

Föräldrapolicy

Finlandia/Pallo AIF följer Göteborg Fotbollsförbunds riktlinjer.

Att vara förälder till spelare i Finlandia/Pallo AIF

Föräldrarna är oumbärliga i den ideella idrotten som Sverige har byggt upp.

Finlandia/Pallo AIF är inget undantag utan hela klubbens verksamhet bygger på föräldrars ideella arbete. Utan föräldrar finns ingen klubb, utan klubb finns ingen lagfotboll i stadsdelen Tuve. Därför är det viktigt att alla föräldrar med barn och ungdomar i vår förening är medvetna och förstår att deras närvaro och insatser inte bara är välkomna utan faktiskt helt nödvändiga!


Det är roligt att vara engagerad i vår förening och vi tror att det finns många föräldrar i varje lag som vill göra en insats, bara det finns en tydlig bild av verksamheten och de uppgifter som behöver göras. När väl tränarorganisationen i en åldersgrupp är etablerad så behövs det hjälp med arbetet runt omkring laget.


Exempel på uppgifter som kan förekomma inom varje åldersgrupp.

 • Transporter till och från matcher.
 • Tröjtvätt.
 • Administration: Lagkassa, försäljning, säsongsavslutningar och roliga aktiviteter vid sidan om fotbollen
 • Ledning/deltagande i arbetsgrupper för åldergruppens ansvarsområde vid Finlandia/Pallo AIFs arrangemang, exempelvis Tuvecupen etc
 • Eventuella klubbövergripande arbetsuppgifter så som Tuvecupen, Göteborgsvarvet.

Regelbundna föräldramöten är en viktig del i lagbygget. Deltagande på de sammankallade föräldramötena är obligatoriska och de är nödvändiga för alla parter, här kan föräldrar informeras och ledarna presentera sina tankar och idéer kring laget samtidigt som en dialog mellan ledare och föräldrar hålls öppen.

Har du synpunkter på ledaren tar du det utanför aktiviteten och utanför gruppen. Vill man inte ta upp det med ledare har man möjlighet att ta upp det med förening/styrelsen.

Träningskläder och dylikt kan man köpa på web shoppen på vår hemsida finpa.se.

Alla föräldrar med medlemmar i klubben har 8 arbetstimmar per familj som skall utföras på någon av föreningens aktiviteter, detta är obligatoriskt från år 2018. Observera att detta är på föreningens aktiviteter och inte lagets aktiviteter.

Policy vid sidlinjen:

Finlandia/Pallo AIF ska vara en klubb som står för fair play – både på och utanför plan.

Det ska alltid vara en rolig idrottslig upplevelse att möta våra lag. Vi måste vara goda förebilder och ta vinster och förluster med samma goda humör.

Genom att skapa bra stämning kring matcherna ger vi barnen positiva erfarenheter av idrotten.


Föräldraskap kring matcher/träningar

 • Ropa inte instruktioner till spelarna.
 • Låt tränarna sköta laget, detta även om du tycker att de gör fel.
 • Kritisera inte spelare, vare sig de egna eller motspelarna.
 • Negativa kommentarer eller gester under matcher stjälper mer än vad det hjälper.
 • Klaga aldrig på matchdomaren, hen utför sitt jobb på bästa sätt och är där för att hjälpa oss.
 • Lämna respektfullt avstånd till ledare och avbytare, stå alltid på motsatt sida under match.
 • Fokusera inte på resultatet, hjälp barnen och laget att fokusera på det som är bra istället.


Md banner 1080x1920 1
Md puustelli goteborg coupon finpa
Puustelli
Md 480x118px is bild stotta forening 1
Md 140610 stiftelsen dunross
Md md bil sf
Md skyltmax se
Md konica minolta
Md lakfors
Md ica
Md bingo
Md skr pprojekt
Finpa arbetar för en renare miljö
Md hgc logo 2011
För Finlandias medlemmar: Gå 2 betala för 1. Hyr hela banan för 500kr/tim.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub